Δες τη λίστα με τα Πανεπιστήμια


2η πρόσκληση ακαδ.έτους 2020-21 για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για φοίτηση στο εαρινό εξάμηνο 2020-21 στα Παν/μια μέλη της συμμαχίας Παν/μίων CIVIS

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής πίνακα επιλεχθέντων φοιτητών: 16 Οκτωβρίου 2020

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα από τα 8 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που συναποτελούν ήδη το πανεπιστημιακό Δίκτυο συνεργασίας με την επωνυμία CIVIS- ‘Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης’ στο πλαίσιο της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EUROPEAN UNIVERSITY” η οποία αποτελεί δράση του προγράμματος Erasmus+.

Τα επτά άλλα Πανεπιστήμια είναι:
 Το Πανεπιστήμιο Aix – Marseille (Aix Marseille Université, Γαλλία),
 το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο),
 το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία),
 το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία),
 το Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία),
 το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία) και
 το Eberhard -KarlsUniversität Tübingen (Γερμανία).

Υπενθυμίζεται ότι πρωταρχικός στόχος των Παν/μίων CIVIS είναι η αύξηση της κινητικότητας φοιτητών μεταξύ των οκτώ Ιδρυμάτων, για αυτό τα Παν/μια-μέλη του CIVIS συμφώνησαν να υπογράψουν διμερείς συμφωνίες μεταξύ τους για όλους τους (κοινούς) τομείς σπουδών και για όλους τους κύκλους σπουδών.

Στο πλαίσιο αυτό -και αφού έγινε αποτίμηση της δυνατότητας χορήγησης επιπλέον υποτροφιών Erasmus 2020-21, λόγω πολλών ακυρώσεων συμμετοχής φοιτητών του χειμερινού εξαμήνου εξαιτίας του COVID19- γίνεται η παρούσα δεύτερη προκήρυξη ERASMUS+ για το εαρινό εξάμηνο του 2021 για φοιτητές του ΕΚΠΑ οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να μεταβούν σε όλα τα συμμετέχοντα Παν/μια (εκτός του Παν/μίου της Στοκχόλμης του οποίου οι προθεσμίες έκλεισαν λόγω διαφορετικού ετήσιου ακαδημαϊκού ημερολογίου).

Η προκήρυξη αυτή αποστέλλεται στα τμήματα του ΕΚΠΑ τα οποία συμμετείχαν και στην πρώτη πρόσκληση για το έτος 2020-21 (που είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2020) και στα οποία δίνονται επιπλέον θέσεις για τα Παν/μια CIVIS. Κάθε τμήμα μπορεί να επιλέξει 6 φοιτητές, ιδεωδώς ένα φοιτητή για κάθε ένα από τα 6 Πανεπιστήμια, εφόσον όλα έχουν αντίστοιχο τμήμα φοίτησης. Εάν κάποιο/α πανεπιστήμιο/α δεν έχει αντίστοιχο τμήμα, μπορούν να επιλεχθούν έως και 3 φοιτητές για ένα από τα άλλα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια τα οποία διαθέτουν αντίστοιχο τμήμα.

Στην ιστοσελίδα του CIVIS https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia υπάρχει παραπομπή σε κάθε Πανεπιστήμιο όπου μπορούν να αναζητηθούν πληροφορίες για τις Σχολές και τα Τμήματά τους, τα προγράμματα σπουδών καθώς και τη γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων στο συγκεκριμένο Τμήμα (δηλ. αν είναι η γλώσσα της χώρας ή/και η αγγλική για εισερχόμενους φοιτητές Erasmus και το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας).