Στη Κλασική Φιλολογία και τη Βυζαντινή Φιλολογία


To Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους και ταυτόχρονα μεγαλύτερους ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, ο οποίος διαδραμάτισε από τα πρώτα χρόνια του νεοσύστατου ελληνικού Κράτους σημαίνοντα ρόλο στην επιστημονική και εκπαιδευτική πορεία της χώρας, με σταθερή προσήλωση στις ανθρωπιστικές αξίες και τον πολιτισμό.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 το Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ δέχεται ακόμα αιτήσεις για δύο (2) Δωρεάν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

Για την εισαγωγή στα Μεταπτυχιακά απαιτούνται εξετάσεις.

Αναλυτικά τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΕΚΠΑ που δέχονται ακόμα αιτήσεις:

Δέξιππος: Κλασική Φιλολογία (MA in Classics)

Σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει ποιοτική και εξειδικευμένη επιστημονική γνώση που αφορά επιμέρους τομείς της Αρχαίας Ελληνικής και της Λατινικής Γραμματείας.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Κλασική Φιλολογία» (MA in Classics) με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Ancient Greek Literature
2. Λατινική Φιλολογία – Latin Literature

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή με courier,από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής (Πανεπιστημιούπολη – Ζωγράφου), εντός του Οκτωβρίου του 2020.

Δείτε εδώ την προκήρυξη για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δέξιππος 

Αρέθας: Βυζαντινή Φιλολογία (Byzantine Literature)

Σκοπός του ΠΜΣ «Αρέθας» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Βυζαντινής Φιλολογίας. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ειδίκευση «Βυζαντινή Φιλολογία» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή με courier, από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής (Πανεπιστημιούπολη – Ζωγράφου), το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2020.