Η προκήρυξη από το ΕΚΠΑ


Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει δεκαπέντε (15) θέσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνοϊταλικές σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση» είναι διετούς διάρκειας και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας από τις 24 Αυγούστου έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2020. Ακολούθως, θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη και σε γραπτή εξέταση στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής προκήρυξης που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Τμήματος
http://www.ill.uoa.gr/fileadmin/ill.uoa.gr/uploads/Master/fin._Prokiryxi_PMS_2020-21.pdf

Τα μαθήματα διεξάγονται είτε δια ζώσης στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ είτε με συστήματα τηλε-εκπαίδευσης.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ  δ ε ν   α π α ι τ ε ί τ α ι   η.  κ α τ α β ο λ ή   δ ι δ ά κ τ ρ ω ν.

Προκήρυξη