Μία μεγάλη διεθνής επιτυχία για το Πανεπιστήμιο


Tο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) είναι ένα εκ των έξι Ελληνικών Πανεπιστημίων που μετέχουν ως συντονιστές στα 164 εγκριθέντα για χρηματοδότηση προγράμματα “Erasmus+ Capacity Building in Higher Education” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2020.

Τα υπόλοιπα πέντε είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Τα προγράμματα “Erasmus+ Capacity Building in Higher Education” αφορούν στον εκσυγχρονισμό, την προσβασιμότητα και τη διεθνοποίηση της ανωτάτης εκπαίδευσης σε συνεργαζόμενες χώρες με την «ΕΕ-28» ενθαρρύνοντας αποτελεσματικές στρατηγικές συμμαχίες γνώσεων, αναπτύσσοντας και μεταφέροντας σύγχρονη τεχνογνωσία και προάγοντας την επιστημονική κινητικότητα.

Ειδικότερα, το ΠΑΔΑ συντονίζει το Πρόγραμμα με τίτλο “Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le management stratégique de la qualité et la gestion des risques en santé en Russie, au Kazakhstan et en Azerbaïdjan” που αφορά στη στρατηγική διαχείριση της ποιότητας για την υγεία και τη διαχείριση των κινδύνων της στη Ρωσική Ομοσπονδία, το Καζακστάν και το Αζερμπαϊτζάν και με ύψος χρηματοδότησης περίπου 1,0 εκατομμύριο ευρώ, τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που δίνει το Ίδρυμα στη συστηματική διεθνοποίησή του και το σημαίνοντα ρόλο του για την προσφορά επιλεγμένων εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών αιχμής τόσο στη χώρα, όσο και το παγκόσμιο στερέωμα.

Επίσης, ο Πρύτανης συνεχάρη θερμά τον Καθηγητή Παναγιώτη Γιαννακόπουλο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ιδρύματος, ο οποίος είναι και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος, για την εξαιρετική επιτυχία, επισημαίνοντας ότι είναι αποτέλεσμα πολυετούς εποικοδομητικής και συνεκτικής διεθνούς συνεργασίας καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού.