Δες την ημερομηνία προθεσμίας


Επαναπροκήρυξη για την εισαγωγή περιορισμένου αριθμού εισακτέων στο ΠΜΣ “Πληροφορική και Τηλεματική” του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, με κατευθύνσεις:

 Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού
 Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών και Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς
 Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά από 24 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου 2020.

Η προκήρυξη