Τα μέλη της, οι δράσεις και τα προγράμματα


Με απόφαση της Συγκλήτου (Τακτική Συνεδρία 434η/18-06-2020) και κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη του Ιδρύματος, καθηγητή Παναγιώτη Τσακαλίδη, συγκροτήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης  Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, ως όργανο συμβουλευτικό της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4589/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 13/29.01.2019).

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης με βαθιά πίστη στη δημοκρατική αρχή της ισότητας των φύλων προχώρησε στη συγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων,  η οποία θα ενισχύσει την κουλτούρα της ισότιμης συμμετοχής όλων των μελών, ανεξαρτήτως φύλου,  στην ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική ζωή του Πανεπιστημίου, θα διασφαλίσει την ουσιαστική ισότητα στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες, και θα συμβάλλει στην  πρόληψη και αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων και του σεξισμού, όπου αυτά σημειώνονται, εκπονώντας και εισηγούμενη, στα αρμόδια όργανα, προγράμματα και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα διακρίσεων, παρέχοντας υπηρεσίες διαμεσολάβησης και λογοδοσίας στις περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης και προωθώντας την έρευνα στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της όπως καθορίζονται στο Νόμο  (άρθρο 33).

Η επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελείται από τα παρακάτω μέλη  εκ των μελών της κοινότητάς του:

-Αικατερίνη Δαλακούρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Φύλου του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, ως Πρόεδρος

-Κυριακή Θερμού, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής, ως Αναπληρώτρια της Προέδρου

-Ευαγγελία Παπαδάκη, μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Ηθικής Φιλοσοφίας και Βιοηθικής στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

-Ελένη Φουρναράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεότερης Κοινωνικής Ιστορίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας

-Όλγα Θεμελή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας

-Παναγιώτα Φατούρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

-Ζαχαρούλα Κασσέρη, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Ψυχολογίας

-Αναστασία Διακάτου, μόνιμη διοικητική υπάλληλος στο Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών και στο Τμήμα Στατιστικής και Μελετών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Φοιτήτρια

-Εύα Αναστασιάδη, τριτοετής φοιτήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης εύχεται στα μέλη της Επιτροπής καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο τους.