Νέα προθεσμία για το Αγγλόφωνο μεταπτυχιακό της Νομικής

Η ανακοίνωση του τμήματος

Κείμενο: Κατερίνα Ανδρομιδά

Νέα προθεσμία: 9 Ιουλίου 2020 | New deadline: 9 July 2020

Το ΠΜΣ Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές του Τομέα Διεθνών Σπουδών διδάσκεται πλέον στην Αγγλική γλώσσα. Απόφοιτοι του Προγράμματος αυτού είναι ορισμένοι από τους καλύτερους νέους διεθνολόγους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρόθεσή μας είναι το νέο αυτό πρόγραμμα να γίνει το καλύτερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το διεθνές δίκαιο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Το ΠΜΣ Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΣ) σε δυο επιστημονικές ειδικεύσεις:

α. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο – Public International Law

β. Ευρωπαϊκό Δίκαιο – European Law

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δυο εξαμήνων υποχρεωτικής φοίτησης ενός κύκλου συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών με παράλληλη ερευνητική εργασία. Το κάθε μάθημα μπορεί να διδάσκεται κατά ενότητες. Στα δυο εξάμηνα διδάσκονται επιτυχώς έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα 4 υποχρεωτικά ενώ δυο είναι μαθήματα επιλογής, τα οποία ο υποψήφιος επιλέγει από τον προτεινόμενο για κάθε ειδίκευση κατάλογο μαθημάτων.