Τα σημερινά θέματα των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας

Αρχιτεκτονικό σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκτυα Υπολογιστών και Γεωργικές επιχειρήσεις

Κείμενο: Κατερίνα Ανδρομιδά

Συνεχίστηκαν οι Πανελλήνιες για τα ΕΠΑΛ. Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν σε μαθήματα ειδικότητας. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

– Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές,

– Αρχιτεκτονικό Σχέδιο,

– Δίκτυα Υπολογιστών και

– Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις.

Για τα θέματα 'ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ' πατήστε εδώ.

Για τα θέματα 'ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ' πατήστε εδώ.

Για τα θέματα 'ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ' πατήστε εδώ.

Για τα θέματα 'ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ' πατήστε εδώ.