Για την ηλεκτρονική διαδικασία και όχι μόνο


Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο εδώ και καιρό έχει πάρει την απόφαση ότι η φετινή εαρινή εξεταστική θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά.

Η Επιτροπή Συντονισμού και Υποστήριξης της Διαδικασίας Εξετάσεων των φοιτητών απαντά αναλυτικά σε όλες τις απορίες των εξεταζομένων.

Γενικές ερωτήσεις για τη διαδικασία εξετάσεων: 

-Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των εξετάσεων ανά τμήμα της κάθε Θεματικής Ενότητας;

Αποκλειστικός υπεύθυνος σε σχέση με την διεκπεραίωση των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων των Θεματικών Ενοτήτων είναι ο διδάσκων κάθε τμήματος, διαδικασία η οποία προβλέπεται και μέσα από τις συμβάσεις παροχής έργου των μελών ΣΕΠ αλλά και από το νόμο. Αλλά κυρίως προβλέπεται από την ακαδημαϊκή ελευθερία του καθηγητή που είναι υπεύθυνος για το μάθημα. 

-Σε περίπτωση αδυναμίας μέλους ΣΕΠ να διεκπεραιώσει την εξέταση του τμήματός του  τι εφαρμόζεται;

Σε περίπτωση αδυναμίας μέλους ΣΕΠ να παρευρεθεί ηλεκτρονικά την ώρα εξέτασης του τμήματός του, τότε ο Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας θα πρέπει να μεριμνήσει έτσι ώστε άλλο μέλος ΣΕΠ της Θ.Ε. να αναλάβει την επίβλεψη του τμήματος του συγκεκριμένου μέλους ΣΕΠ. Σε περίπτωση που η εξέταση είναι προφορική, τότε το μέλος ΣΕΠ θα έχει αναπροσαρμογή της  σύμβασής  του  σε  σχέση με την αμοιβή των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου αφού δεν θα διεκπεραιώσει ο ίδιος την βαθμολόγηση των φοιτητών/τριών του.

-Ποιος έχει την ευθύνη της ενημέρωσης των φοιτητών αναφορικά με τις οδηγίες εξετάσεων;

Σε ό,τι αφορά τις οδηγίες που έχουν να κάνουν με τεχνικά θέματα τη μέρα εξέτασης, ευθύνη για την ενημέρωση των φοιτητών έχουν οι διοικητικές υπηρεσίες του ΕΑΠ και θα εκδοθούν γραπτές οδηγίες προς όλους τους φοιτητές. Σε ό,τι αφορά πληροφορίες και οδηγίες σε σχέση με το ακαδημαϊκό κομμάτι της εξέτασης, είναι αποκλειστική ευθύνη του Συντονιστή και των διδασκόντων της Θ.Ε.

-Από ποιους αναρτώνται τα θέματα εξέτασης;

Τα θέματα εξέτασης θα πρέπει να αναρτηθούν από το Συντονιστή της Θεματικής Ενότητας στο σημείο της κάθε Θεματικής το οποίο η  τεχνική  υπηρεσία  θα δημιουργήσει και θα υποδείξει. Ο κάθε συντονιστής θα έχει βοήθεια από ειδική Ομάδα στελεχών του ΕΑΠ γι αυτό αν τη χρειαστεί. Τα θέματα θα είναι ορατά στους φοιτητές την ώρα εξέτασης αφού ο συντονιστής επιβεβαιώσει ότι όλα τα τμήματα της Θεματικής Ενότητας δεν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα και είναι όλοι έτοιμοι για έναρξη της εξέτασης. Ειδικές οδηγίες για το θέμα θα σταλούν ανάλογα με τη  μέθοδο  εξέτασης  από το τεχνικό τμήμα του ΕΑΠ προς όλους τους συντονιστές. 

-Πως θα πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση των φοιτητών τη μέρα εξέτασης;

Ο διδάσκων κάθε Θ.Ε. έχει την ευθύνη της διεξαγωγής των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων με βάση την μέθοδο εξέτασης κάθε Θεματικής Ενότητας έτσι όπως έχει αποφασιστεί από το Συντονιστή και τα μέλη ΟΔΠ της Θ.Ε.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών, όπου αποφασιστεί από τον Συντονιστή να γίνει, θα είναι ως εξής: Ο διδάσκων κάθε τμήματος θα καλεί προσωπικά έναν-έναν τους φοιτητές/τριες που θα δηλώσουν παρουσία τη μέρα εξέτασης, σε ηλεκτρονική αίθουσα ταυτοποίησης στην οποία θα είναι παρόντες μόνο ο διδάσκων και ο εξεταζόμενος. Ο φοιτητής θα επιδείξει κατάλληλο έγγραφο με σκοπό την ταυτοποίησή του (φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα, ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) και θα αποχωρεί από την εικονική αίθουσα.

Στη συνέχεια θα εισέρχεται στην εικονική αίθουσα με όλους τους υπόλοιπους φοιτητές στην οποία θα υπάρχει οπτική και ακουστική επικοινωνία μεταξύ όλων των φοιτητών του τμήματος και του διδάσκοντα.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις εικονικές αίθουσες που προαναφέραμε, ο διδάσκων θα επικοινωνεί με εντεταλμένους  λειτουργούς του ΕΑΠ που θα είναι σε υπηρεσία τη μέρα εξέτασης για διοικητική/τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας.

-Ποια έγγραφα γίνονται δεκτά από τους φοιτητές για ταυτοποίηση;

Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη διαδικασία ταυτοποίησης είτε αστυνομική ταυτότητα, είτε φοιτητική ταυτότητα, είτε διαβατήριο είτε άδεια οδήγησης.

- Με ποιο τρόπο οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση στα θέματα εξέτασης;

Οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση στο περιβάλλον εξετάσεων (exams.eap.gr) μέσω συνδέσμου που θα δοθεί προς όλους την ερχόμενη εβδομάδα, με τους κωδικούς πρόσβασης του ΕΑΠ, τους οποίους και έκαναν χρήση όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς.

- Πού υποβάλλονται οι απαντήσεις των φοιτητών;

Ανάλογα με τη Θεματική Ενότητα και τη μέθοδο εξέτασης αυτής, θα δοθούν οδηγίες προς τους φοιτητές  και  ειδικά  demos.  Οι  φοιτητές  θα  διεκπεραιώσουν προσομοιώσεις εξέτασης στο περιβάλλον εξετάσεων, δέκα (10) μέρες πριν τη μέρα και ώρα εξέτασής τους έτσι ώστε να είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία. Οδηγίες θα δοθούν σε  σχέση  με  το  τρόπο  υποβολής  αλλά και τα είδη αρχείων που μπορούν να υποβληθούν (word, pdf, jpeg κ.ο.κ). 

- Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της εξέτασης;

 Αυτό το ορίζει ο Συντονιστής της Θ.Ε. ο οποίος θα ορίσει και το χρονικό περιθώριο ερωτήσεων σε σχέση με το χρόνο εξέτασης,  όπου  και  εάν  προκύπτει.

- Γίνονται δεκτά γραπτά στα προσωπικά ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των μελών ΣΕΠ;

Αυτό θα ήταν καλό να αποφευχθεί. Σε κάθε όμως περίπτωση, εναπόκειται στους συντονιστές  να  αποφασίσουν  κάτι  τέτοιο.  Σε  περίπτωση  όπου  γίνουν  δεκτές αποστολές γραπτών στα προσωπικά ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των μελών ΣΕΠ, τα μέλη ΣΕΠ έχουν υποχρέωση να αναρτήσουν τα γραπτά στην πλατφόρμα για να είναι ορατή η συμμετοχή των φοιτητών με αρχεία, στις εξετάσεις. Δεν θα είναι αποδεκτή, βαθμολογία χωρίς ανάρτηση γραπτών.

-Πότε υποβάλλουν βαθμολογία τα μέλη ΣΕΠ για τις τελικές εξετάσεις;

Σύμφωνα με την πάγια διαδικασία, δέκα (10) μέρες μετά και την ημερομηνία εξέτασης, οι διδάσκοντες έχουν υποχρέωση ανάρτησης βαθμολογίας εξέτασης στο σύστημα βαθμολόγησης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.

- Θα πρέπει να γίνει αποστολή υπογεγραμμένου βαθμολογίου φοιτητών στο τμήμα μητρώου φοιτητών και με ποιο τρόπο;

Αμέσως μετά την ανάρτηση των βαθμολογιών, τα μέλη ΣΕΠ ανά τμήμα, θα πρέπει να αποστείλουν το βαθμολόγιο στη γραμματεία του κάθε προγράμματος, ηλεκτρονικά. Δεν θα απαιτηθεί αποστολή έγγραφου υπογεγραμμένου βαθμολογίου, με courier.

- Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης επιτήρησης σε μέλος ΣΕΠ τι προβλέπεται;

Σε περίπτωση διακοπής σύνδεσης σε μέλος ΣΕΠ, τεχνικός ο οποίος θα έχει την ευθύνη του back-up presenter στη διαδικασία επιτήρησης, θα αναλάβει την επιτήρηση μέχρι και την επανασύνδεση του μέλους ΣΕΠ.

-Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης επιτήρησης σε φοιτητή τι προβλέπεται;

Σε περίπτωση διακοπής σύνδεσης των φοιτητών, θα έχουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για επανασύνδεση. Σε περίπτωση προβλήματος που δεν δίνει τη δυνατότητα άμεσης επανασύνδεσης του φοιτητή, αυτός θα πρέπει να επικοινωνήσει με το διδάσκοντα και με την τεχνική υπηρεσία (συγκεκριμένος αριθμός τηλεφώνου θα είναι στη διάθεση των φοιτητών τη μέρα εξέτασης) για ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση ο διδάσκων σε συνεννόηση με το συντονιστή     της Θ.Ε. αποφασίζουν να δώσουν το δικαίωμα συνέχισης της εξέτασης  σε φοιτητές στους οποίους η διαδικασία επανασύνδεσης  απαίτησε  χρόνο,  πέραν των 5 λεπτών.

-Την ώρα της εξέτασης ο διδάσκων έχει υποχρέωση διατήρησης παρουσιολογίου;

Καλό θα ήταν κατά τη διάρκεια της εξέτασης να διατηρηθεί παρουσιολόγιο έτσι ώστε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης να μπορέσει να γίνει άμεσος έλεγχος ότι, όσοι φοιτητές συμμετείχαν στην τελική εξέταση, παρέδωσαν αρχείο απαντήσεων, για να αποφύγουμε τυχόν προβλήματα από τους φοιτητές οι οποίοι πιθανόν να προφασιστούν τεχνικούς λόγους για να εκμεταλλευτούν πρόσθετο χρόνο.

-Τι πρέπει να προσέξει ο διδάσκων τη μέρα εξέτασης σε σχέση με την πρόσβαση των φοιτητών στο σύστημα εξέτασης;

Το μέλος ΣΕΠ θα πρέπει να μεριμνήσει να έχει λίστα με τους φοιτητές του τμήματός του και να μην επιτρέψει την εξέταση φοιτητή/τριας, ο οποίος δεν έχει εξασφαλίσει το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική εξέταση. Η πληροφορία σε σχέση με τους φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική εξέταση, υπάρχει στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Σε περίπτωση προβλήματος θα πρέπει ο διδάσκων, να επικοινωνήσει με το τμήμα μητρώου φοιτητών πριν τη μέρα εξέτασης, για επιβεβαίωση της λίστας των φοιτητών με δικαίωμα εξέτασης.

-Σε περίπτωση που ο/η διδάσκων/ουσα κρίνει ότι πρέπει να δοθεί παράταση χρόνου στους φοιτητές τι πρέπει να κάνει;

Η απόφαση αυτή θα πρέπει να είναι απόφαση του Συντονιστή της Θ.Ε. και θα πρέπει να έχει ισχύ σε όλα τα τμήματα. Τυχόν παράταση χρόνου θα πρέπει να υπάρξει με την μορφή ενημέρωσης προς όλους τους φοιτητές, μέσω των διδασκόντων τους, 30 λεπτά πριν τη λήξη της επίσημης ώρας ολοκλήρωσης της εξέτασης. Μεμονωμένα σε τμήματα δεν θα πρέπει να δοθεί χρόνος παράτασης.

-Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων τη μέρα εξέτασης, με ποιον επικοινωνεί ο διδάσκων για επίλυση;

Το ΕΑΠ θα ορίσει συγκεκριμένο διοικητικό λειτουργό σε κάθε μέλος ΣΕΠ για επικοινωνία, σε περίπτωση προβλήματος τη μέρα και ώρα εξέτασης.

-Θα γίνονται δεκτοί στην εξέταση φοιτητές που ενεργοποιούνται με καθυστέρηση;

Μετά και την επίσημη έναρξη της εξέτασης και πρόσβαση στα θέματα εξέτασης, δεν θα γίνεται δεκτός κανένας φοιτητής/τρια.

- Πώς ορίζεται η λήξη της εξέτασης και από ποιον;

Η λήξη της εξέτασης είναι ήδη καθορισμένη με βάση το πρόγραμμα εξετάσεων το οποίο έχει ανακοινωθεί ήδη στις εκπαιδευτικές πλατφόρμες του ΕΑΠ. Σε περίπτωση παράτασης εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην σελίδα 8,σημείο 3.

-Η τελική και επαναληπτική εξέταση θα έχουν την ίδια μεθοδολογία;

Η γενική σύσταση είναι ότι θα πρέπει τελική και επαναληπτική εξέταση να έχουν την ίδια μεθοδολογία. Εναπόκειται όμως στο Συντονιστή και τα μέλη ΣΕΠ της Θ.Ε. να αποφασίσουν διαφορετικό τρόπο επαναληπτικής εξέτασης, εάν κρίνουν ότι λόγω συνθηκών, π.χ. μικρός αριθμός εξεταζόμενων ο οποίος ευνοεί άλλο τρόπο εξ αποστάσεως εξέτασης. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να ενημερωθούν οι φοιτητές και η 3μελη Επιτροπή Συντονισμού και Υποστήριξης της Διαδικασίας Εξετάσεων των φοιτητών.

-Τί προβλέπεται για την περίπτωση που ΣΕΠ αρνείται την επιτήρηση με χρήση του Skype for Business;

Όλα τα μέλη ΣΕΠ είναι υποχρεωμένα να αποδεχτούν τους όρους εξέτασης έτσι   όπως έχουν αποφασιστεί από το σύνολο των μελών ΣΕΠ των ΟΔΠ της ΘΕ. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος ΣΕΠ αρνείται την επιτήρηση τότε εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στη σελίδα 2, σημείο 2.

-Μπορεί να γίνει χωριστή συμπληρωματική προφορική εξέταση σε όσους αποκλείονται για τεχνικούς λόγους σύνδεσης ή θα πρέπει να συμμετέχουν στην επαναληπτική απευθείας;

Μόνο εάν και εφόσον έχει δηλωθεί ήδη στη μέθοδο εξέτασης η Δυνητική     Προφορική εξέταση και εγκρίνει ο Συντονιστής της Θ.Ε. Όσοι Συντονιστές δεν έχετε επιλέξει τη Δυνητική Προφορική εξέταση των φοιτητών, παρακαλούμε όπως άμεσα ενημερώσετε την 3μελή Επιτροπή Συντονισμού και Υποστήριξης της Διαδικασίας Εξετάσεων των φοιτητών για τη συγκεκριμένη προσθήκη στον τρόπο εξέτασης.

-Μπορεί να γίνει τηλεφωνική επικοινωνία με τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της εξέτασης σε περίπτωση προβλημάτων σύνδεσης για την αξιολόγηση της κατάστασης;

Ναι, οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερώσουν το διδάσκοντά τους σε περίπτωση προβλήματος το οποίο για να λυθεί θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος από τα πέντε (5) λεπτά.

-Θα υπάρχει δυνατότητα να ανεβάσουμε περισσότερα του ενός αρχεία με θέματα  εξετάσεων (π.χ. Θέματα Α, Β, Γ, Δ...) για να μην έχουν στη διάθεσή τους όλοι οι φοιτητές τα ίδια θέματα, προκειμένου να αποθαρρυνθεί η πιθανή μεταξύ τους συνεργασία;

Επειδή υπάρχουν τεχνικοί περιορισμοί, ειδικές απαιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν με λεπτομέρειες προς την 3μελή Επιτροπή Συντονισμού και Υποστήριξης τη Διαδικασίας Εξετάσεων των φοιτητών για διερεύνηση της εφαρμογής αυτών και έγκρισης.

-Πριν τις εξετάσεις, θα υπάρχει άραγε η δυνατότητα δοκιμαστικής πλατφόρμας για προσομοίωση;

Δέκα (10) μέρες πριν τη μέρα εξέτασης, οι φοιτητές θα έχουν την υποχρέωση να μελετήσουν demos και να κάνουν προσομοίωση, σύμφωνα με τη μέθοδο εξέτασης της κάθε θεματικής ενότητας που παρακολουθούν. Η διαδικασία αυτή θα είναι υποχρεωτική έτσι ώστε να μπορέσει να ενεργοποιηθεί σε αυτούς το περιβάλλον τελικής ή επαναληπτικής εξέτασης, τη μέρα και ώρα εξέτασης της κάθε Θ.Ε.

-Ενώ έχουμε ανακοινώσει την γενική μέθοδο εξέτασης μπορούμε  το  αμέσως  επόμενο χρονικό διάστημα να αλλάξουμε την μέθοδο λόγω του ότι κατά την προσπάθεια υλοποίησής της, διαπιστώσουμε αρκετές τεχνικές προκλήσεις που αυξάνουν το ρίσκο;

Καλό θα ήταν, στο σημείο αυτό να μην γίνει καμία αλλαγή αφού κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στους φοιτητές. Σε περίπτωση όμως όπου προκύπτει μια τέτοια ανάγκη, ο Συντονιστής θα πρέπει να αποστείλει το αίτημά του στην 3μελη Επιτροπή Συντονισμού και Υποστήριξης της Διαδικασίας Εξετάσεων των φοιτητών.

-Για τους φοιτητές σε καταστήματα κράτησης τι προβλέπεται;

Θα τηρηθούν οι κλασσικές διαδικασίες εξέτασης. Η υπηρεσία εξετάσεων θα αποστείλει ενημέρωση στους συντονιστές έτσι ώστε να δοθούν τα θέματα στους διοικητικούς λειτουργούς που θα αναλάβουν τις εξετάσεις αυτές, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται κάθε φορά.

-Μπορεί η εξέταση των φοιτητών του ίδιου Τμήματος να μοιραστεί σε δύο ημέρες;

Καλό θα ήταν να αποφευχθεί μια τέτοια επιλογή και η εξέταση, σε οποιαδήποτε μέθοδο να διεκπεραιωθεί την ίδια μέρα σε όλους τους φοιτητές του τμήματος.

-Μπορεί να συνδεθούν οι φοιτητές από κινητό ή tablet;

Μπορεί να γίνει σύνδεση όπως επιθυμεί ο κάθε φοιτητής, ανάλογα με τη μέθοδο εξέτασής του.

-Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να ανακοινώσουμε λεπτομέρειες για την μέθοδο των εξετάσεων;

Αποφασίζει για το συγκεκριμένο θέμα ο Συντονιστής κάθε Θ.Ε. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να σταλεί στους φοιτητές η ενημέρωση αυτή, παραμονές των εξετάσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν οι φοιτητές να υποβάλουν ερωτήματα πριν την μέρα εξέτασης, με σκοπό την αποφυγή πρόσθετου άγχους σε αυτούς, με ανακοινώσεις τελευταίας στιγμής.  Ερωτήσεις αναφορικά με τις Μεθόδους  Εξέτασης

-Πού αναρτώνται τα θέματα εξέτασης σε περίπτωση γραπτής εξέτασης ανάπτυξης;

Τα θέματα θα αναρτηθούν στην εκπαιδευτική πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργηθεί για τις εξετάσεις (exams.eap.gr) σε κάθε Θ.Ε., όπως στις γραπτές εξετάσεις της κάθε Θεματικής.

-Πού αναρτώνται τα θέματα εξέτασης σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή συνδυασμό πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης;

Σχετικός σύνδεσμος ο οποίος θα οδηγεί στο συγκεκριμένο αρχείο εξέτασης, θα αναρτηθεί στην εκπαιδευτική πλατφόρμα της κάθε ΘΕ σε σημείο ορατό προς όλους τους φοιτητές. Σχετικές οδηγίες και πληροφορίες για το θέμα θα σταλούν στους φοιτητές από την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΑΠ.

-Σε περίπτωση γραπτής και προφορικής εξέτασης ποιος έχει την ευθύνη δημιουργίας συνδέσμων για την προφορική εξέταση;

Ο διδάσκων κάθε τμήματος έχει την ευθύνη για τη δημιουργία των συνδέσμων αλλά και τον καθορισμό του προγράμματος και τη σειρά κάθε φοιτητή, σε σχέση με την εξέταση αυτή. Η Τεχνική υπηρεσία του ΕΑΠ θα αποστείλει σχετικές οδηγίες και θα είναι στη διάθεση όλων με παροχή βοήθειας στο θέμα αυτό. Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να δημιουργηθούν 2 μέρες πριν την ημέρα εξέτασης έτσι ώστε σε περίπτωση προβλημάτων να δοθούν λύσεις πριν τη μέρα και ώρα εξέτασης. 

-Σε περίπτωση προφορικών εξετάσεων ποιος έχει την ευθύνη δημιουργίας των ηλεκτρονικών τμημάτων εξέτασης;

Ίδιο με το σημείο 3 στη σελίδα 13.

- Ποιο σύστημα θα χρησιμοποιηθεί για τις προφορικές εξετάσεις, υποχρεωτικές ή δυνητικές;

Το skype for business

-Ποιος έχει την ευθύνη της μαγνητοσκόπησης και φύλαξης των αρχείων μαγνητοσκόπησης των φοιτητών;

Δεν θα πρέπει να γίνει μαγνητοσκόπηση σε κανένα σημείο της εξέτασης.

-Σε ό,τι αφορά την εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, θα δοθεί πρόσβαση στους συντονιστές για έλεγχο του συστήματος πριν τη μέρα εξέτασης;

 Οι συντονιστές θα ενημερωθούν για τα τεχνικά κριτήρια δημιουργίας ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής τις επόμενες μέρες, με ερωτηματολόγιο το οποίο θα τους σταλεί . Αμέσως μετά το ΕΑΠ θα αποστείλει Demos σε σχέση με τη δημιουργία  των ερωτήσεων όπως επίσης θα αναθέσει σε κάθε ένα συντονιστή,  διαπιστευμένο τεχνικό ο οποίος θα έχει την ευθύνη παροχής οποιασδήποτε βοήθειας σε σχέση με τη δημιουργία των εξετάσεων με τη μέθοδο αυτή.

-Σε ό,τι αφορά τις προφορικές εξετάσεις, μπορεί να γίνει χρήση άλλου συστήματος τηλεδιάσκεψης πέραν του συστήματος που το ΕΑΠ θα υποδείξει;

Όχι, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο το σύστημα τηλεδιασκέψεων skype for Business.

- Σε περίπτωση που ο αξιολογητής έχει υπόνοια αδόκιμης γραφής από πλευράς του φοιτητή (βοήθεια κατά την εξέταση) έχει τη δικαιοδοσία να καλέσει το φοιτητή σε προφορική εξέταση εκ των υστέρων, δηλαδή μετά τη διόρθωση του γραπτού του και επ’ αυτού; Ακόμα και δειγματοληπτικά μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο;

Μόνο στην περίπτωση που στη μέθοδο εξέτασης έχει γίνει επιλογή της Δυνητικής Προφορικής εξέτασης των φοιτητών. Όσοι Συντονιστές δεν έχετε επιλέξει τη Δυνητική Προφορική εξέταση των φοιτητών, παρακαλούμε όπως άμεσα ενημερώσετε την 3μελή Επιτροπή Συντονισμού και Υποστήριξης της Διαδικασίας Εξετάσεων των φοιτητών για τη συγκεκριμένη προσθήκη στον τρόπο εξέτασης.

-Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με επιτήρηση και παράλληλης προφορικής εξέτασης σε φοιτητή που έχει εξασφαλίσει δικαίωμα προφορικής εξέτασης σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΑΠ, τι προβλέπεται;

Η προφορική εξέταση των φοιτητών που έχουν εξασφαλίσει, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΑΠ, δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις προφορικά, θα διεκπεραιωθεί με την κλασσική διαδικασία εξέτασης (διμελείς επιτροπές) εξ αποστάσεως και θα πρέπει να διενεργηθεί η προφορική εξέταση μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του τμήματος στο οποίο ανήκουν, φοιτητής και εξεταστές.