Η χθεσινή ανακοίνωση


Από τις 6 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου θα γίνουν «ηλεκτρονικά» οι εξετάσεις των 45.000 φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές του ΕΑΠ ενημερώθηκαν χθες τόσο για την ημερομηνία της εξέτασης τους, την ώρα και τον τρόπο της διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, το ΕΑΠ ανακοίνωσε χθες τις λεπτομέρειες του προγραμματισμού για τις τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις, σε 368 Θεματικές Ενότητες οι οποίες θα γίνουν όλες εξ αποστάσεως μέσω από τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες του Ιδρύματος.

Οι συντονιστές των Θεματικών Ενοτήτων σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, αποφάσισαν τόσο τον τρόπο εξέτασης όσο και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας, όπως αυτές προτάθηκαν από τη Διοικούσα Επιτροπή του.

Ενενήντα επτά θεματικές θα εξεταστούν με γραπτή εξέταση ανάπτυξης με ανοιχτά βιβλία, 71 με συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης, 43 με τελική εργασία (Project), 31 με γραπτή εξέταση ανάπτυξης με ανοιχτά βιβλία και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού, 27 με γραπτή εξέταση με θέματα πολλαπλής επιλογής και με ανοικτά βιβλία, 27 με προφορική εξέταση, 24 με τελική εργασία (Project) και δυνητική προφορική υποστήριξη εργασίας, 20 με γραπτή εξέταση ανάπτυξης με κλειστά βιβλία, 10 με συνδυασμό γραπτής και προφορικής εξέτασης, 7 με συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού, 6 με γραπτή εξέταση ανάπτυξης με κλειστά βιβλία και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού και 5 με θέματα πολλαπλής επιλογής και προφορική εξέταση επί των θεμάτων εξέτασης την ίδια μέρα.

Η Επιτροπή διενέργειας και υποστήριξης των εξετάσεων δεσμεύτηκε για τη διασφάλιση της ασφαλείας των φοιτητών, του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, καθώς επίσης και της ομαλής ολοκλήρωσης του ακαδημαϊκού έτους και την έναρξη του επόμενου.