Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ξεκίνησε στα ΑΕΙ


Ενημέρωση έκανε χθες το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω του αρμόδιου Υφυπουργού για την Ανώτατη Εκπαίδευση κ. Β. Διγαλάκη,σχετικά με το τι ορίζει η εγκύκλιος για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα ΑΕΙ.

Σύμφωνα με αυτή, επιτρέπεται στα ΑΕΙ η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς τα περισσότερα εξ αυτών διαθέτουν τα απαιτούμενα συστήματα/πλατφόρμες, ενώ σε αρκετά υπάρχουν και συμπληρωματικά λογισμικά πακέτα τα οποία επιτρέπουν την απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο διαδικτυακά.

Προβλέπεται, ακόμη, η επιπλέον υποστήριξη των σχετικών υποδομών των ΑΕΙ με εξοπλισμό κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού.

Τα ΑΕΙ και οι διδάσκοντες καλούνται να αξιοποιήσουν το διάστημα έως τις 24.3.2020 ώστε να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο παράτασης της αναστολής εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία. Σε αυτή τη περίπτωση, θα υπάρξει πλήρης μετάπτωση σε ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε να μην χαθεί το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Επόμενο βήμα των ΑΕΙ είναι να προσφέρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων με ηλεκτρονικά μέσα, και μάλιστα με μεθόδους/εργαλεία σύγχρονης διδασκαλίας(διαδικτυακή διεξαγωγή του μαθήματος), με αφετηρία την 26.3.2020.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα ενημερώθηκε επίσης ότι, μετά από συνεννόηση της ηγεσίας του Υπουργείου με τις εταιρείες Google και Microsoft, παρέχονται δωρεάν  δύο επιπλέον ψηφιακές πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαδραστικής-ψηφιακής μάθησης. Επιπρόσθετα, το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNET θα συνδράμει στην πλήρη αξιοποίηση/αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης και υλοποίησης μαθημάτων, καθώς επίσης και στους τρόπους συνέργειας όλων των προσφερομένων εργαλείων.

Β. Διγαλάκης: «Τα ΑΕΙ ξεκίνησαν από χθες την εκπαιδευτική διαδικασία με ηλεκτρονικό τρόπο. Παράλληλα, οφείλουν να αξιοποιήσουν το διάστημα έως τις 24 Μαρτίου, ώστε, σε περίπτωση παράτασης της απαγόρευσης λειτουργίας, τα περισσότερα μαθήματα να μπορούν να προσφερθούν με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στηρίζει την προσπάθεια αυτή, δεν θα χαθεί το εξάμηνο».