Ηλεκτρονική διδασκαλία εν όψει κορωνοϊού


Άμεσα ξεκινά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η διδασκαλία μαθημάτων εξ αποστάσεως, καθώς οι Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» (άρθρο 12, παρ.1) κάλεσαν τα μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία και να επικοινωνήσουν με τους φοιτητές τους.

«Εφόσον το γνωστικό σας αντικείμενο το επιτρέπει, έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά από εργαλεία-- είτε για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, είτε για τη συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας, τα οποία παρέχονται από το αρμόδιο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η χρήση των ψηφιακών εργαλείων προϋποθέτει μόνο έναν προσωπικό υπολογιστή με κάμερα και μικρόφωνο», ενημερώθηκαν ήδη από την Τετάρτη οι καθηγητές του ΑΠΘ.

«Σε αυτή την κρίσιμη για την πατρίδα μας συγκυρία, όπου η ατομική ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο είναι ο σημαντικότερος παράγοντας, για να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις από την πανδημία, εμείς έχουμε την επιπρόσθετη υποχρέωση να μεριμνήσουμε για τη μικρότερη δυνατή διατάραξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα που υπάρχει για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους. Στόχος μας είναι το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας να μπορεί να προσφερθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ακόμη και στην περίπτωση που χρειαστεί να παραταθεί το μέτρο προσωρινής αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας των ΑΕΙ με φυσική παρουσία», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου.

Σε ό,τι αφορά τους καθηγητές, οι οποίοι δεν είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τη χρήση των ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων ο πρύτανης διαβεβαίωσε ότι «οι υπηρεσίες του κέντρου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ΑΠΘ είναι έτοιμες να τους συνδράμουν και να τους εκπαιδεύσουν». Επισήμανε, δε, ότι σε όλη την προσπάθεια «είναι εξαιρετικά σημαντικός ο σχεδιασμός σε κεντρικό επίπεδο, η αξιοποίηση της ακαδημαϊκής πλατφόρμας GUnet, όπως και οι δεσμεύσεις από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας, ότι θα τεθούν στη διάθεση των διδασκόντων μας επιπλέον μέσα σύγχρονης εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης».