Η βράβευση αποτελεί μία σημαντική επιστημονική διάκριση των νέων επιστημόνων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ειδικότερα


Η επιστημονική ομάδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΠΜΣ “Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο” του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατέκτησε το 3ο Βραβείο του σημαντικού Πανελλήνιου Επιστημονικού Διαγωνισμού για τις Μεταφορές «Δημήτριος Τσαμπούλας», που θεσμοθετήθηκε από τον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ) στη μνήμη του εκλιπόντα Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Δημητρίου Τσαμπούλα, για το πολυετές έργο και προσφορά του στην ανάπτυξη του ελληνικού συστήματος μεταφορών.

Σε μία λαμπρή τελετή κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου “Συνδυασμένες Εμπορευματικές Μεταφορές”, που έλαβε χώρα στο πλαίσιο  της 7ης Διεθνούς Έκθεσης “Logistics-Εφοδιαστική Αλυσίδα 2019”, η επιστημονική ομάδα ΤΝΕΥ-ΝΑΜΕ αποτελούμενη από τους/τις:

Περβανά Ιωάννη, μεταπτυχιακό φοιτητή ΠΜΣ «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο»,
Λιούμη Βασιλική, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο»,
Κουτσουράδη Ευαγγελία, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο», βραβεύθηκε για την εργασία της με θέμα “Προοπτική ανάπτυξης Συνδυασμένων Εθνικών και Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών (Intermodal transport) της Χώρας – Εμπόδια, Προκλήσεις, Προτάσεις”.

Ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Διαγωνισμός «Δημήτριος Τσαμπούλας» διεξάγεται κάθε χρόνο σε πανελλήνια κλίμακα κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης. Οι διαγωνιζόμενοι είναι εν ενεργεία προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί φοιτητές και νέοι απόφοιτοι, εάν έχουν λάβει το πτυχίο εντός 3 ακαδημαϊκών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας ανακοίνωσης της εκάστοτε Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.