Από τον διεθνή φορέας QS (Quacquarelli Symonds)


Ο διεθνής φορέας QS (Quacquarelli Symonds) κατατάσσει ετησίως τα καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο βάσει των δεικτών απασχόλησης των φοιτητών και αποφοίτων τους. Για το 2020, το ΟΠΑ κατέλαβε την 178η θέση παγκοσμίως στο κριτήριο «Employer Reputation». Η κατάταξη αυτή  προκύπτει αποκλειστικά από εργοδότες που ερωτώνται για τα Πανεπιστήμια από τα οποία προσελκύουν τους πιο ικανούς, αποτελεσματικούς και καινοτόμους εργαζομένους.

Συνολικά, το ΟΠΑ κατατάχθηκε μεταξύ των θέσεων 301-500 στο σύνολο των Πανεπιστημίων. Η κατάταξη προκύπτει από έρευνα σε δείγμα 44.000 εργοδοτών, στοιχεία από την επαγγελματική πορεία και τον δείκτη απασχόλησης των αποφοίτων των Ιδρυμάτων, καθώς επίσης και από τις συνεργασίες των πανεπιστημίων με επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2020