7ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γ. Πεντζίκης»

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Κείμενο: Γεωργία Καρκάνη

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Δράμας και ο Επιστημονικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «eκπ@ιδευτικός κύκλος» προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2018-2019 τον 7ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης».

Πώς μπορείς να λάβεις μέρος;

α) Κατηγορία Εφηβικού Διηγήματος

Κάθε μαθητής Γυμνασίου ή Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου μπορεί να συμμετέχει (ατομικά) με ένα διήγημα έως έξι σελίδες, με θέμα ελεύθερο.

β) Κατηγορία Εφηβικής ποίησης

Κάθε μαθητής Γυμνασίου ή Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου μπορεί να συμμετέχει (ατομικά) με ένα ποίημα, γραμμένο με ομοιοκαταληξία ή με ελεύθερο τρόπο, μέχρι τριάντα στίχους, στην ελληνική γλώσσα και θέμα ελεύθερο.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών είναι η 31η  Ιανουαρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό και τους όρους συμμετοχής θα βρεις εδώ.