Τι προβλέπει η απόφαση που βγήκε πρόσφατα.


Οι γραπτές εξετάσεις του Διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας θα γίνουν το Σάββατο 13/10, στις 09:00 το πρωί. Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 08:00.

Εξεταστικό κέντρο είναι η Πυροσβεστική Ακαδημία (Μάτσα 32, Θέση Καλυφτάκη, Κηφισιά Αττικής). Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που κρίθηκαν ικανοί στις ΠΚΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στο www.fireservice.gr/el