Στις 10/8, 15.00, λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις.


Η προθεσμία των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους υποψηφίους για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2018, λήγει την Τετάρτη 10/10 και ώρα 15:00. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του συστήματος καταχώρισης αιτήσεων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr/, και να προσέρχονται για την οριστικοποίηση της αίτησής τους στις Δ.Δ.Ε. αυτοπροσώπως, ή αν είναι ανήλικοι είτε μέσω του κηδεμόνα τους είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.