Τι αλλάζει στις μετεγγραφές φοιτητών

Ό,τι προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Κώστα Γαβρόγλου.

Κείμενο: Γεωργία Καρκάνη

Σύμφωνα με τη νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Παιδείας, αυξάνεται η μοριοδότηση, από 5 σε 6 μόρια, των οικογενειών με πολύ χαμηλά εισοδήματα (0-3.000 ευρώ κατά κεφαλήν), προκειμένου να χορηγηθεί το δικαίωμα μετεγγραφής στο δικαιούχο φοιτητή.

Βάσει της αιτιολογικής έκθεσης, η τροποποίηση κρίθηκε επιβεβλημένη για την ενίσχυση των οικογενειών αυτών, που πλέον θα λαμβάνουν 6 μόρια.