Μπορούν να τις διεκδικήσουν μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί σπουδαστές.


Ελβετικά πανεπιστήμια και επίσημοι φορείς χορηγούν υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν και να κάνουν έρευνα στην Ελβετία.

Συγκεκριμένα, δίνονται υποτροφίες για:

Μεταπτυχιακά στις Καλές Τέχνες (1.920 ελβετικά φράγκα το μήνα) 

Διδακτορικά σε όλους τους κλάδους (1.920 ελβετικά φράγκα το μήνα για 3 χρόνια) 

Μεταδιδακτορικά σε όλους τους κλάδους (3.500 ελβετικά φράγκα το μήνα για 12 μήνες) 

Έρευνα στο πλαίσιο διδακτορικού ή σε απόφοιτους ιατρικής (1.920 ελβετικά φράγκα το μήνα για 12 μήνες).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 15/10/2018.

Διάβασε περισσότερες πληροφορίες εδώ.