Οι κρίσιμες ημερομηνίες και οι προϋποθέσεις συμμετοχής.


Από την Πέμπτη 14/9 μέχρι την Πέμπτη 21/9 θα διεξαχθούν η υγειονομική εξέταση και η πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων επαναληπτικών εξετάσεων γενικών λυκείων και των Ελλήνων του εξωτερικού για τα ΤΕΦΑΑ.

Αν ανήκεις σε αυτούς, κατά την προσέλευσή σου στις επιτροπές υγιειονομικής εξέτασης πρέπει να έχεις μαζί σου τα εξής:

α) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες.

β) Ακτινογραφία θώρακα και καρδιογράφημα συνοδευόμενα από  τη γνωμάτευση των γιατρών και βεβαίωση οπτικής οξύτητας. Οι ιατρικές βεβαιώσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή ιδιώτη γιατρό. Η διάρκεια ισχύος τους είναι έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

γ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας.

δ) Δελτίο εξεταζομένου, όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.

Οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης θα λειτουργήσουν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πειραιά και Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Όσοι εξετάζονται στην Αθήνα θα βρουν περισσότερες πληροφορίες στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (http://dide-peiraia.att.sch.gr, τηλ. 210 4101184 και 210 4114155).

Όσοι εξετάζονται στη Θεσσαλονίκη μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης (https://srv-dide-v.thess.sch.gr/portal, τηλ. 2310 587292).