Πρόγραμμα Προώθησης Επιχειρηματικότητας με την υποστήριξη της Ελληνικής πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative)


Την ευκαιρία σε ανθρώπους που επιθυμούν να αναπτυχθούν επιχειρηματικά, προσφέρει για μια ακόμη φορά το πρόγραμμα του VentureGarden το οποίο υλοποιείται από το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece στην Αθήνα και το Anatolia School of Business του American College of Thessaloniki (ACT), με τη στήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative-THI).

Οι υποβολές για τον έκτο κύκλο του εντατικού προγράμματος μαθημάτων έχουν ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους στο www.venturegarden.gr. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2016, 17.00μ.μ. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα ακολουθήσει διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή των υποψηφίων. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 17 Οκτωβρίου 2016 με διάρκεια πέντε εβδομάδων.

Το VentureGarden απευθύνεται σε ανθρώπους με όραμα και αφοσίωση οι οποίοι φιλοδοξούν να ενταχθούν στο επιχειρηματικό οικοσύστημα δημιουργώντας τη δική τους επιχείρηση ή κάνοντας την ήδη υπάρχουσα εταιρεία τους πιο ανταγωνιστική. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης κατά το οποίο οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από επαγγελματίες του χώρου, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα ελληνικά.

Το πρόγραμμα του VentureGarden αποτελείται από τρεις φάσεις:

1.    Η πρώτη φάση είναι μια σειρά εντατικών μαθήματων, σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, διάρκειας πέντε εβδομάδων όπου θα καλυφθεί ύλη βασισμένη στο Business Model Canvas και το Product-Market Fit, δίνοντάς τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν την ιδέα τους αλλά και να μειώσουν το ρίσκο της.

2.    Στη δεύτερη φάση, ο συμμετέχοντας θα μπορέσει να προχωρήσει στη διαδικασία του mentoring η οποία θα έχει διάρκεια 6 μήνες. Προϋπόθεση θα είναι η δική του προσωπική στοχοθέτηση για τους επόμενους 12 μήνες την οποία θα πρέπει να έχει παρουσιάσει στο τέλος της πρώτης φάσης. Με τη βοήθεια του μέντορα, θα μπορέσει να αναπτύξει τη στρατηγική για την πραγματοποίηση των στόχων του.

3.    Μόλις ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση, ο επιχειρηματίας θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα επόμενα βήματα και να περάσει στην τρίτη φάση. Με βάση την πραγματοποίηση των στόχων που είχε θέσει, το VentureGarden θα λειτουργήσει σαν αρωγός για τον συμμετέχοντα ώστε να προχωρήσει στην επιλογή του κατάλληλου υποστηρικτικού προγράμματος (incubator, accelerator, διαγωνισμό, επενδυτή) ή να συνεχίσει με τη διαδικασία του mentoring.


Ήδη από την έναρξη του προγράμματος τον Φεβρουάριο του 2014, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 1300 αιτήσεις συμμετοχής, εκ των οποίων οι 437 επελέγησαν για να παρακολουθήσουν τους πέντε κύκλους του προγράμματος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια των πέντε κύκλων, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν συνολικά 376 ώρες μαθημάτων, ενώ 131 καθηγητές και mentors προσέφεραν στους συμμετέχοντες συμβουλευτική και ουσιαστική υποστήριξη, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους δημιουργικότητα σε απτά αποτελέσματα. Μέχρι και σήμερα, περισσότερες από 630 ώρες συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης έχουν προσφερθεί στους συμμετέχοντες του VentureGarden.


Για περισσότερες πληροφορίες και την συμπλήρωση της αίτησης επισκεφτείτε το www.venturegarden.gr.