Σε Ιατρική και Φυσική, μάλιστα, είναι στις πρώτες 150 θέσεις...


Ο διεθνής πίνακας κατάταξης των πανεπιστημίων διεθνώς δόθηκε στη δημοσιότητα (ή -για να ακριβολογούμε- ένα από τα συστήματα κατατάξεων που... κυκλοφορούν). Μιλάμε για τον ετήσιο πίνακα από την Shangai Ranking Consultancy, ή αλλιώς για την κατάταξη της Shangai ή... Academic Ranking of World Universities (ARWU). Αξιολογούνται συνολικά τα καλύτερα 1.200 Πανεπιστήμια σε ετήσια βάση, επί του συνόλου των 18.000 Ιδρυμάτων, και δημοσιεύεται η κατάταξη των 500 πρώτων.

Ο πίνακας αυτός είναι διεθέσιμος στη διεύθυνση http://www.shanghairanking.com/ARWU2016.html και, όπως μπορείτε να δείτε, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διατηρεί τη δυναμική του και κατατάσσεται σταθερά στις θέσεις από 301 έως 400. Στην Ιατρική και στη Φυσική, μάλιστα, είναι στις θέσεις από 101 έως 150, ενώ στην Πληροφορική είναι στην αμέσως επόμενη πενηντάδα.

Ποιοι είναι όμως οι δείκτες ακαδημαϊκής ή ερευνητικής επίδοσης των πανεπιστημίων; Είναι (ανάμεσά τους) η βράβευση με βραβείο Nobel ή αντίστοιχο θεματικό βραβείο, η ύπαρξη ερευνητών με υψηλό αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών, η δημοσίευση στις διεθνούς κύρους επιστημονικές επιθεωρήσεις Nature ή Science, η καταχώρηση δημοσιεύσεων σε κύριες βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και η κατά κεφαλήν ακαδημαϊκή επίδοση του ιδρύματος.

Δεδομένης και της οικονομικής κατάστασης και της συνακόλουθης έλλειψης κρατικών πόρων, η σταθερή αυτή πορεία του ΕΚΠΑ είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη. Κλισέ, πλέον, αλλά σημαντικό είναι να μην το ξεχνάμε...