Μελετάται αυτό το σενάριο...


Σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής», το υπουργείο Παιδείας μελετά σενάριο ελεύθερης πρόσβασης στα ΑΕΙ χωρίς Πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά για ορισμένες σχολές.

Ο σχεδιασμός για τις αλλαγές στις Πανελλήνιες προβλέπει το «άνοιγμα» των σχολών χαμηλής ζήτησης και όχι τα τμήματα πρώτης «γραμμής». Ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας, που γνωρίζει τον χώρο, έχει αναπτύξει σε βάθος το πλάνο που ενδεχομένως δώσει στην κυβέρνηση την ώθηση που θα χρειαστεί το δύσκολο φθινόπωρο που έρχεται.

Επ’ αυτού αναζητούνται αυτήν την περίοδο οικονομικοτεχνικές μελέτες που θα βοηθήσουν το σχέδιο να… πατήσει στη γη. Πάντως, σύμφωνα με το σχεδιασμό, η ελεύθερη πρόσβαση σε ΑΕΙ δεν αφορά τις σχολές πρώτης ζήτησης, που αναμένεται ότι θα επιτρέψουν την εισαγωγή στα προγράμματά τους, όπως και σήμερα, μόνο των αρίστων.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το σχέδιο για το «άνοιγμα» των σχολών αφορά σε πρώτη φάση τα τμήματα χαμηλής ζήτησης και μειωμένου ενδιαφέροντος στα οποία θα μπορούν να εισάγονται οι υποψήφιοι μόνο με τον βαθμό του απολυτηρίου. Αυτά τα τμήματα αποτελούν σήμερα το 57,4% στην ανώτατη εκπαίδευση.