Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Έχει σκεφτεί άραγε ο Wes Anderson να γυρίσει μια σκηνή στον Τουρλίτη της Άνδρου;
Ναταλία Πετρίτη
02.11.2021
Intro Image

Πίνακες των Rembrandt, Botticelli, Rubens και Holbein μας δείχνουν ότι όσα χρόνια κι αν περάσουν, κά...
Ναταλία Πετρίτη
01.11.2021
Intro Image

Την είδηση ανακοίνωσε ο Mark Zuckerberg δηλώνοντας πως το νέο όνομα εκπροσωπεί καλύτερα τη δραστηριό...
Ναταλία Πετρίτη
29.10.2021
Load more...