Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Νέα τμήματα Στρατιωτικών Σχολών θα περιλαμβάνει το Μηχανογραφικό Δελτίο για τις Πανελλαδικές Εξετάσε...
Ναταλία Πετρίτη
13.09.2021
Intro Image

Εν αναμονή προτάσεων για συγχωνεύσεις, καταργήσεις ή τροποποιήσεις τμημάτων
Ναταλία Πετρίτη
10.09.2021
Intro Image

Επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα ελέγχου των φοιτητών όταν ξεκινήσουν τα δια ζώσης μαθήματα
Ναταλία Πετρίτη
09.09.2021
Load more...