Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Θολό είναι το τοπίο για το πώς θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια και ποιος θα ελέγχει την τήρηση των...
Ναταλία Πετρίτη
16.09.2021
Intro Image

Πρόκειται για την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα ελέγχονται τα απαραίτητα πιστοποι...
Ναταλία Πετρίτη
15.09.2021
Intro Image

Νέα τμήματα Στρατιωτικών Σχολών θα περιλαμβάνει το Μηχανογραφικό Δελτίο για τις Πανελλαδικές Εξετάσε...
Ναταλία Πετρίτη
13.09.2021
Load more...