Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Βασικός στόχος είναι η προσφορά εθελοντικής βοήθειας στους Ιατρούς και το προσωπικό των Μονάδων Υγεί...
Ναταλία Πετρίτη
25.05.2023
Intro Image

Το DUTH Innovation Challenge είναι ένας διαγωνισμός καινοτομίας καταγραφής και ανάδειξης επιχειρηματ...
Ναταλία Πετρίτη
24.05.2023
Intro Image

Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχ...
Ναταλία Πετρίτη
24.05.2023
Load more...