Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ
Ναταλία Πετρίτη
15.06.2023
Intro Image

Τα μαθήματα που δυσκόλεψαν τους υποψήφιους δίνουν τον τόνο στην κίνηση των βάσεων εισαγωγής
Ναταλία Πετρίτη
14.06.2023
Intro Image

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) η οποία εκδόθηκε μετά από ερώτημα του Πανεπιστη...
Ναταλία Πετρίτη
13.06.2023
Load more...