Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) η οποία εκδόθηκε μετά από ερώτημα του Πανεπιστη...
Ναταλία Πετρίτη
13.06.2023
Intro Image

Είναι ξεκάθαρο ότι η δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, όχι μόνο δε θα λύσει τα προβλήματα της ποιό...
Ναταλία Πετρίτη
12.06.2023
Intro Image

Για το καλό του ΕΚΠΑ τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κλίμα συναίνεσης...
Ναταλία Πετρίτη
09.06.2023
Load more...