Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Στο πλαίσιο της 21ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης που προηγείται...
Ναταλία Πετρίτη
13.12.2022
Intro Image

Η θέσπιση της ΕΒΕ από το 2021 είναι ένα επιπλέον μεγάλο εμπόδιο για τους υποψηφίους, κυρίως των ασθε...
Ναταλία Πετρίτη
13.12.2022
Intro Image

Η Πατρινή Γιώτα Γεωργοπούλου δεν εγκατέλειψε το όνειρό της και πήρε πτυχίο στα 60 της - «Ήμουν η «μα...
Ναταλία Πετρίτη
12.12.2022
Load more...