Νέα προγράμματα κατάρτισης για άνεργους από τον ΣΒΒΕ

Οι δικαιούχοι θα πληρωθούν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα που θα έχει διάρκεια 380 ώρες. 

Κείμενο: Ελβίρα Δρακάκη

Έχει ξεκινήσει η υποβολή του Β’ κύκλου αιτήσεων για συμμετοχή άνεργων νέων 18 – 24 ετών σε προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούν η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ως συνδικαιούχος.

Τα προγράμματα, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), αφορούν:
«Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics»
«Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18 -24  ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής»

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, και Ανατολικής Μακεδονίας  & Θράκης και μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή άνεργοι νέοι ηλικίας 18-24 ετών, εφόσον πληρούν τους όρους που περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 380 ώρες, εκ των οποίων 120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση. Η αποζημίωση κάθε ωφελούμενου για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης είναι 5€, ενώ για κάθε ώρα πρακτικής άσκησης 3€.

Εδώ μπορείτε να δείτε λεπτομερή στοιχεία για το πρόγραμμα, οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης αλλά και να υποβάλετε την αίτηση, με προθεσμία ως τις 15 Μαΐου 2017.