Νέο πρόγραμμα για την κατάρτιση νέων ανέργων μέσω ΕΕ-Erasmus+

Απευθύνεται σε άνεργους έως 30 ετών και θα επιλεγούν 20 άτομα.

Κείμενο: Ελβίρα Δρακάκη

Στο «Entrepreneurial education for youth» θα πάρουν μέρος οι 20 νέοι που θα επιλεγούν από την εταιρεία CrystalClearSoft (CCS) προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. 
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Erasmus+ και η προθεσμία για την δήλωση συμμετοχής είναι η 5η Μαΐου 2017.

Θα επιλεγούν: 
- 10 νέοι μεταξύ 17 και 30 ετών.
- 10 νέοι μεταξύ 17 και 30 ετών οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες: χαμηλό βιοτικό επίπεδο και εισόδημα, εξάρτηση από κοινωνικά επιδόματα, μακροχρόνια άνεργοι, φτωχοί, άστεγοι, νέοι με χρέη ή οικονομικά προβλήματα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους και φοιτητές που δεν έχουν εργασία και επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, επιχειρηματικά πλάνα και εργαλεία που θα βοηθήσουν τους νέους να αναπτύξουν τις ιδέες τους, ενώ μέσω του προγράμματος θα συναναστραφούν με ειδικούς από τους τομείς της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και της πολιτείας.

Οι νέοι που θα επιλεγούν θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην Ρουμανία για 7 ημέρες, με σκοπό να μάθουν πως λειτουργεί μια επιχείρηση κοινωνικού χαρακτήρα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Θα συμμετέχουν ακόμα στις εξής δραστηριότητες:
• σε 17 εργαστήρια μεταξύ Ιουλίου και Νοεμβρίου 2017, το κάθε ένα θα έχει διάρκεια 1 μέρας (περίπου 3,4 μέρες/μήνα).
• σε εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ρουμανία στις αρχές Δεκεμβρίου (7 ημέρες). 
• σε 9 εργαστήρια μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2018, κάθε εργαστήρι θα έχει διάρκεια μιας μέρα (μέσος όρος 2,17 μέρες/μήνα)
• σε 4 εργαστήρια μεταξύ Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2018, κάθε εργαστήριο θα έχει διάρκεια 1 μέρας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και όλα τα κόστη, για τα εργαστήρια και το εκπαιδευτικό ταξίδι, καλύπτονται από το έργο.

Περισσότερες πληροφορίες και η αίτηση συμμετοχής στο www.entreyouth.eu