Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε η συγκρότηση και η λειτουργία του Δικτύου κατά το πρότυπο της Συνόδου των...
Ναταλία Πετρίτη
18.01.2022
Intro Image

ΔΟΑΤΑΠ: Τα συνοπτικά στοιχεία απολογισμού του έτους 2021 δείχνουν αύξηση στις αιτήσεις αναγνώρισης κ...
Ναταλία Πετρίτη
17.01.2022
Intro Image

Έως τις 21 Ιανουαρίου 2022 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την χορήγηση μετεγγραφής στα πανεπιστήμια
Ναταλία Πετρίτη
17.01.2022
Load more...