Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Πότε λήγουν οι αιτήσεις για τις 155 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκετ...
Ναταλία Πετρίτη
14.11.2022
Intro Image

Όλοι θα εξεταστούν σε κοινά μαθήματα - Δεν θα υπάρξει εξέταση σε ειδικότητα στο Πανελλήνιο Γραπτό Δι...
Ναταλία Πετρίτη
11.11.2022
Intro Image

Το 13% των εργαζομένων της εταιρείας φαίνεται πως θα χάσει τη δουλειά του
Ναταλία Πετρίτη
10.11.2022
Load more...