Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Ήδη, το έχουν εγκαταστήσει στα κινητά τους πάνω από 500 φοιτητές
Ναταλία Πετρίτη
21.03.2022
Intro Image

Ορισμός Εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας ως Ψηφιακών Διαχειριστών για την υλοποίηση της πρωτοβουλί...
Ναταλία Πετρίτη
18.03.2022
Intro Image

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας αλλάζουν όλα στα ΑΕΙ: Εσωτερικό «Erasmus», κοινά και δ...
Ναταλία Πετρίτη
18.03.2022
Load more...