Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Οι περιλαμβανόμενοι 427 υποψήφιοι στον οριστικό πίνακα επιλέξιμων αιτήσεων κατόπιν απόφασης του Διοι...
Ναταλία Πετρίτη
31.05.2022
Intro Image

Η «επίθεση» εκδηλώνεται στα σχόλια της διαβούλευσης για το νέο νόμο-πλαίσιο για την Τριτοβάθμια Εκπα...
Ναταλία Πετρίτη
31.05.2022
Intro Image

Τι τροποποιείται με διάταξη στις Πανελλήνιες εξετάσεις, την Ελάχιστη Βάση εισαγωγής, τους συντελεστέ...
Ναταλία Πετρίτη
30.05.2022
Load more...