Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

Μία συζήτηση για την τελευταία επίθεση της κυβέρνησης στον μοναδικό δημόσιο οργανισμό στήριξης εξαρτ...
Κατερίνα Ανδρομιδά
19.04.2021
Intro Image

«Αιτούμαστε το εαρινό εξάμηνο να πραγματοποιηθεί κλινική άσκηση υπό όρους που προστατεύουν την υγεία...
Κατερίνα Ανδρομιδά
19.04.2021
Intro Image

«Οι αλλαγές στην τριτοβάθμια δεν γίνονται υπό την απειλή της πανεπιστημιακής αστυνομίας ή της περαιτ...
Κατερίνα Ανδρομιδά
19.04.2021
Load more...