Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

«Το αγγλόφωνο πρόγραμμα είναι ίδιο με το ελληνικό, το οποίο πιστοποιήθηκε πέρυσι, λαμβάνοντας την υψ...
Κατερίνα Ανδρομιδά
11.06.2021
Intro Image

«Καλούμε τον λαό και την νεολαία να δυναμώσουμε την πάλη απέναντι στην ολόπλευρη επίθεση της κυβέρνη...
Κατερίνα Ανδρομιδά
10.06.2021
Intro Image

«Η ακύρωση της πρακτικής άσκησης υποβαθμίζει ενεργά τις δυνατότητες μας να ανταγωνιστούμε, τόσο στον...
Κατερίνα Ανδρομιδά
10.06.2021
Load more...