Δείτε εδώ μερικά από τα posts του


Το Pixel Planet Today είναι ένα έξυπνο project που συνδυάζει pixel art και πληροφορίες για το περιβάλλον που όλοι χρειαζόμαστε, ενημερώνοντας μικρούς και μεγάλους για ζητήματα όπως η βιοποικιλότητα, η κλιματική αλλαγή, τα μικρο-οικοσυστήματα και άλλα πολλά. Δημιουργημένο το 2019, το Pixel Planet Today μετρά σήμερα περισσότερες από 1000 αναρτήσεις γεμάτες από πληροφορίες. Αυτές είναι μερικές από αυτές.

Post 978

 

Post 331

Post 919

Post 951

Post 963Post 066

Post 583

Post 976

Post 983

Post 515

Post 423

Post 969

Post 987

Post 891

Post 439

Post 754

Post 965

Post 967

Post 999

Post 995

Post 984

Post 986

Post 989

Post 979

Post 277

Post 418

Post 580

Post 675

Post 685

Post 955

Περισσότερες πληροφορίες στο: pixelplanettoday.com