30 «τυχερά» ατυχήματα μέσα από τον φακό του φωτογράφου Edas Wong

Δεν υπάρχουν συμπτώσεις, μόνο εξαιρετικά ταλαντούχοι άνθρωποι. Και ο φωτογράφος Edas Wong είναι ένας από αυτούς!

Κείμενο: Ναταλία Πετρίτη

Δεν είναι λίγες οι φορές που συμπτωματικά καταγράφουμε σε φωτογραφίες «τυχερά» ατυχήματα και εικόνες που προκαλούν γέλιο και θαυμασμό. Ο φωτογράφος Edas Wong, όμως, φαίνεται πως είναι ο μάστερ των αποτυπώσεων αυτών, γεγονός που μας κάνει να πιστεύουμε πως δεν υπάρχουν συμπτώσεις, μόνο εξαιρετικά ταλαντούχοι άνθρωποι. Δείτε εδώ 30 από τις φωτογραφίες του για να το διαπιστώσετε και μόνοι σας.

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)

Photographer Continues To Roam The Streets Capturing Improbable Coincidences (59 New Pics)