Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Η Δημιουργία Εθνικού Μητρώου που θα περιλαμβάνει τα αναγνωρισμένα ΑΕΙ του εξωτερικού είναι μια διαδι...
Ναταλία Πετρίτη
18.02.2022
Intro Image

Οι ειδικότητες που ζητούνται στα Πανεπιστήμια Κρήτης, Πατρών και Πειραιώς
Ναταλία Πετρίτη
16.02.2022
Intro Image

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους φοιτητές για τα αποτελέσματα ενστάσεων-αιτήσε...
Ναταλία Πετρίτη
15.02.2022
Load more...