Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Στην έκθεση αρχικώς συγκεντρώθηκαν στοιχεία για 758 ΑΕΙ, από τα οποία, ύστερα από αξιολόγηση, προέκυ...
Ναταλία Πετρίτη
16.09.2022
Intro Image

ΦΕΚ: Οι ειδικοί φρουροί που συγκροτούν τις Ο.Π.Π.Ι. δεν φέρουν πυροβόλο όπλο κατά την εκτέλεση των κ...
Ναταλία Πετρίτη
15.09.2022
Intro Image

Δικαιούχοι του διευρυμένου επιδόματος είναι 50.000 φοιτητές και σπουδαστές δημόσιων ΙΕΚ - Τα μέτρα π...
Ναταλία Πετρίτη
15.09.2022
Load more...