Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και ερευνητών για το νέο καθ...
Ναταλία Πετρίτη
20.02.2023
Intro Image

Εγκαινιάστηκε η νέα πανεπιστημιούπολη ευρωπαϊκών προδιαγραφών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σ...
Ναταλία Πετρίτη
17.02.2023
Intro Image

Με περισσότερα από 75.500 λήμματα, το λεξικό διαθέτει πλέον και ανανεωμένο λημματολόγιο που καλύπτει...
Ναταλία Πετρίτη
13.02.2023
Load more...