Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Μέσα στο 2022 η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις για το κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής για του...
Ναταλία Πετρίτη
30.03.2022
Intro Image

Μετά τον αποκλεισμό περίπου 40.000 υποψηφίων από τα ΑΕΙ εξαιτίας της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στις...
Ναταλία Πετρίτη
22.03.2022
Intro Image

Ξεκινά μια σημαντική δράση που αφορά στη συγκέντρωση φαρμάκων, ληγμένων προς ανακύκλωση και μη ληγμέ...
Ναταλία Πετρίτη
21.03.2022
Load more...