Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Το νομοσχέδιο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουρ...
Ναταλία Πετρίτη
15.07.2022
Intro Image

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2023 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισα...
Ναταλία Πετρίτη
15.07.2022
Intro Image

Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν, σύμφωνα με τις προτάσεις και των αντίστοιχων φορέων
Ναταλία Πετρίτη
14.07.2022
Load more...