Πανευρωπαϊκή πρωτοπορία της Ελλάδας

Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει το πρώτο από τα ευρωπαϊκά κέντρα συλλογής και αναδιανομής των δεδομένων των δορυφόρων παρατήρησης της Γης, Sentinel, του προγράμματος «Κοπέρνικος».

Κείμενο: Εριέττα Δανέζη

Το πρώτο κέντρο πρόκειται να φιλοξενήσει η Ελλάδα, από τα ευρωπαϊκά κέντρα συλλογής και αναδιανομής των δεδομένων των δορυφόρων παρατήρησης της Γης, Sentinel, του προγράμματος «Κοπέρνικος». Το κέντρο θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό δορυφορικό πρόγραμμα είναι υπό ανάπτυξη και σκοπεύει να βελτιώσει τις δημόσιες υπηρεσιών, να αντιμετωπισει τα διαφόρα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα και να αναδείξει τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ευρώπη.

Πρόκειται για την πρώτη ευρωπαϊκή συμφωνία, που υπεγράφη στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου και καθιστά τη χώρα μας πρωτοπόρο, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες όμοιες συμφωνίες, με άλλες χώρες.

Το πρόγραμμα «Κοπέρνικος» που παλαιότερα ήταν γνωστό ως Global Monitoring for Environment and Security programme (GMES), αποτελεί συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Χρησιμοποιεί τα δεδομένα ακριβείας, που παρέχονται από τους δορυφόρους παρατήρησης Sentinel και από άλλες πηγές, με στόχο την παροχή μιας ευρείας γκάμας υπηρεσιών πληροφοριών, ώστε να βελτιώσει τον τρόπο διαχείρισης του περιβάλλοντος και να αμβλύνει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το ελληνικό κέντρο θα αποτελεί κέντρο διαβίβασης δορυφορικών πληροφοριών στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της νοτιανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων. Το Αστεροσκοπείο Αθηνών προσβλέπει να γίνει περιφερειακός πάροχος υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και Μεσογείου.

Τέλος, το Αστεροσκοπείο θα έχει πλέον τη δυνατότητα να παρέχει νέες πληροφορίες και υπηρεσίες σε ελάχιστο χρόνο και με την καλύτερη δυνατή χωρική ανάλυση (της τάξης των δέκα μέτρων), ενώ το ίδιο θα αναπτύξει νέες ερευνητικές δραστηριότητες.