Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί κατά τέσσερα χρόνια για τους νέους εργαζόμενους,


Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στο μέλλον για τους νέους εργαζόμενους για τις περισσότερες από τις χώρες του ΟΟΣΑ μεταξύ των οποίων και για την Ελλάδα, «βλέπει» ο οργανισμός με βάση και το προσδόκιμο ζωής.

Pixel

Οι ηλικίες συνταξιοδότησης θα αυξηθούν κατά μέσο όρο περίπου δύο χρόνια έως τη δεκαετία του 2060 εκτιμά ο ΟΟΣΑ με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Για νέο εργαζόμενο που έχει μπει στην αγορά εργασίας το 2022 η μέση ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης στις χώρες του ΟΟΣΑ θα είναι με 40 χρόνια δουλειάς σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης για τους άνδρες τα 66,3 έτη (από 64,4 έτη σήμερα) και για τις γυναίκες τα 65,8 έτη (63,1 έτη).

Το υψηλότερο όριο συνταξιοδότησης αναμένεται να έχει η Δανία, το οποίο για τους νέους εργαζόμενους θα φτάσει στα 74 χρόνια, ενώ θα ανέλθει στα 71 χρόνια στην Εσθονία και την Ιταλία και στα 70 στην Ολλανδία και τη Σουηδία.

Στη Ελλάδα σήμερα η μέση ηλικία συνταξιοδότησης βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ Άνδρες 63,2 έτη Γυναίκες 59,7 έτη. Η Ελλάδα εμφανίζει υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων ενώ εργαζόμενοι και εργοδότες καταβάλλουν υπέρογκες εισφορές.

Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί κατά τέσσερα χρόνια για τους νέους εργαζόμενους, λόγω της σύνδεσής του με το προσδόκιμο ζωής, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε έκθεσή του ο ΟΟΣΑ (Pensions at a Glance 2023).

ΠΗΓΗ