Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Μέσα και πτυχιούχοι που δεν έχουν πάρει αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ ακόμα

Τι ισχύει για όσους δεν έχουν πάρει ακόμα την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Κείμενο: Ναταλία ΠετρίτηΗ τελευταία τροποποιητικό απόφαση για το Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ δίνει δυνατότητα στους πτυχιούχους από πανεπιστήμια του εξωτερικού που δεν έχου πάρει ακόμα την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό!

Σύμφωνα με την απόφαση οι πτυχιούχοι θα μπορούν να δηλώσουν πως έχουν το πτυχίο κατά την αρχική αίτηση που θα κάνουν και να προσκομίσουν στο 2 στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών το πτυχίο!


Η παραπάνω εξέλιξη δείχνει ακόμα περισσότερο τη πρωτοφανή μαζικότητα αλλά και παράλληλα τον σφοδρό ανταγωνισμό που θα έχει ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ καθώς θα μπορούν  να συμμετέχουν ακόμα και φοιτητές του εξωτερικού που βρίσκονται στην αποφοίτηση και αναμένουν την απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ

ΠΗΓΗ