Τέσσερα νέα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης και κατάρτισης από τον ΟΑΕΔ

Θα γίνει σφαγή για άλλη μια φορά από τις επιχειρήσεις...

Κείμενο: Ελένη Θεοδωράκη

Τέσσερα νέα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης και κατάρτισης ανακοινώθηκαν από τον διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Θεόδωρο Αμπατζόγλου:

- Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 25-66 ετών. Απευθύνεται σε 12.000 ανέργους και η επιδότηση είναι 18 ευρώ την ημέρα ή 450 ευρώ το μήνα για κάθε άνεργο. Αναμένεται να εξαντληθεί, αν όχι σε μέρες, σε ώρες, λαμβάνοντας υπόψη το τί έγινε την προηγούμενη φορά.

- Πρόγραμμα δημιουργίας Νέων Θέσεων Εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα για ανέργους ειδικών ομάδων του πληθυσμού. Απευθύνεται σε 1.000 ωφελούμενους που θα επιδοτηθούν με 600 ευρώ κατ' ανώτατο όριο. 

- Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας που πρόκειται να δημιουργήσουν άμεσα νέες θέσεις εργασίας. Απευθύνεται σε 12.000 ωφελούμενους και η ημερήσια επιχορήγηση θα είναι αντίστοιχη της δράσης που θα επιλεγεί. 

- Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας -ΤοπΣα» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες- ΤοπΕΚΟ». Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε 10.000 ανέργους και η ημερήσια επιχορήγηση θα είναι 18 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών και 15 ευρώ για ανέργους κάτω των 25 ετών.

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του προγράμματος «Εγγύηση για τη νεολαία», το οποίο εκτιμάται ότι θα καλύψει μέσω κατάρτισης και απασχόλησης 230.000 ανέργους.