Σύγκλητος ΕΜΠ: «είναι άμεση ανάγκη η δωρεάν διάθεση self-tests στους φοιτητές και σε όλο το προσωπικό»

«Ανάγκη η αύξηση των δρομολογίων του ΟΑΣΑ από και προς την Πολυτεχνειούπολη και η λήψη όλων των μέτρων για την υγειονομικά ασφαλή λειτουργία των φοιτητικών εστιών»

Κείμενο: Κατερίνα Ανδρομιδά

Αυτόν τον καιρό, που η κοινωνία μπαίνει σε τροχιά επανεκκίνησης, «είναι επείγουσα ανάγκη να σχεδιασθούν τα βήματα, και κυρίως να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, για την ασφαλή σταδιακή επανέναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας με φυσική παρουσία» σημειώνει η Σύγκλητος, καθότι «βασικά συστατικά του υψηλού επιπέδου των σπουδών του είναι τα εργαστηριακά μαθήματα, οι εργαστηριακές διπλωματικές, η επαφή με την παραγωγή (πρακτικές ασκήσεις) και η διαπροσωπική σχέση διδασκόντων-διδασκομένων». Προς την κατεύθυνση της άμεσης και πλήρους επαναλειτουργίας του ΕΜΠ, η Σύγκλητος τονίζει πως «είναι άμεση ανάγκη η δωρεάν διάθεση self-tests στους φοιτητές και σε όλο το προσωπικό, η έκτακτη χρηματοδότηση για την προμήθεια απαραίτητου υγειονομικού υλικού, η αύξηση των δρομολογίων του ΟΑΣΑ από και προς την Πολυτεχνειούπολη και η λήψη όλων των μέτρων για την υγειονομικά ασφαλή λειτουργία των φοιτητικών εστιών».

Επίσης, η Σύγκλητος του ΕΜΠ στη συνεδρίασή της προκήρυξε το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ) 2021 το οποίο έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς επανεκκίνησης της δράσης μέσω του ΠΕΒΕ 2020.

Ο πρύτανης του ΕΜΠ, καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής, αναφέρει ότι το ΕΜΠ συνεισφέρει εξ ιδίων πόρων στη χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας, ενισχύοντας την αξιοποίηση του πολύτιμου ερευνητικού δυναμικού του, ειδικά τους νέους ερευνητές. Σύμφωνα με τον αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΕΜΠ, καθηγητή Ιωάννη Χατζηγεωργίου, το ΠΕΒΕ 2021 θα χρηματοδοτήσει την εκτέλεση 20 ερευνητικών έργων με διετή διάρκεια. Το ύψος της χρηματοδότησης θα ανέλθει στο ποσό των 360.000 ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΜΠ.