Αναλυτικά οι θέσεις τους για τα γεγονότα αστυνομικής αυθαιρεσίας στο ΑΠΘ και τη ψήφιση του Ν.4777/2021


Η Σύνοδος των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών, της 13ης Μαρτίου 2021, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή των μελών της, συζήτησε κεντρικά θέματα και συνοψίζει ακολούθως τις βασικές της θέσεις που διαμορφώθηκαν με πλειοψηφία:
 

Σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στο ΑΠΘ

Μετά από διεξοδική συζήτηση των μελών της σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κατέληξε στα εξής: Καταδικάζει την αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ την Πέμπτη 11/3/2021, δεδομένης μάλιστα της ήδη γνωστοποιημένης απόφασης της συνέλευσης των φοιτητών/τριών για τον τερματισμό της κατάληψης του κτηρίου διοίκησης μετά από λίγες ώρες, και ζητά την ανάκληση των διώξεων κατά των συλληφθέντων. Καταγγέλλει την συνεχιζόμενη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στους χώρους του ΑΠΘ οι οποίες ελέγχουν την είσοδο καθηγητών και διοικητικών και απαγορεύουν την είσοδο φοιτητών και φοιτητριών και ζητά την άμεση απόσυρση της αστυνομίας από το campus του ΑΠΘ. Η ελεύθερη διακίνηση ιδεών στο Πανεπιστήμιο προϋποθέτει την ελεύθερη πρόσβαση φυσικών προσώπων για να τις εκφράσουν. Διαφωνεί με τη στάση των πρυτανικών αρχών του ΑΠΘ η οποία είχε ως αποτέλεσμα τόσο την βίαιη αστυνομική καταστολή στο Ίδρυμα στις 22/2/2021, όσο και την αστυνομική επιχείρηση στις 11/3/2021· στάση, η οποία δεν συνάδει με βασικές παιδαγωγικές αρχές πανεπιστημιακών δασκάλων έναντι φοιτητών και φοιτητριών τους, αρχές οι οποίες εδράζονται στο διάλογο. Καλεί, κατά συνέπεια, τα ακαδημαϊκά διοικητικά όργανα, συλλογικά και μονοπρόσωπα, να προτάσσουν τον διάλογο -αντί των κρατικών κατασταλτικών μηχανισμών- εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας για την συζήτηση με όλες τις πλευρές και τελικά την συναινετική επίλυση κάθε προβλήματος που τυχόν προκύπτει. 

Στάση της Συνόδου μετά την ψήφιση του Ν.4777/2021

Η Σύνοδος Προέδρων και Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών έχει εξ αρχής εκφράσει την αντίθεσή της στο σχέδιο νόμου το οποίο συμπεριελάμβανε διατάξεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για την «προστασία» της ακαδημαϊκής ελευθερίας με τη θέσπιση -μεταξύ άλλων- νέων αστυνομικών ομάδων με μόνιμη παρουσία εντός των Ιδρυμάτων, για το πειθαρχικό δίκαιο και τις διαγραφές φοιτητών/τριών. Η θέση της Συνόδου παραμένει αντιθετική και μετά την ψήφιση του νέου νόμου πλέον, του Ν.4777/2021, και ζητά τη μη εφαρμογή του μέχρι την απόσυρσή του, καλώντας παράλληλα τις Συνελεύσεις των Παιδαγωγικών Τμημάτων να συζητήσουν και να αποφασίσουν να μην υποβοηθήσουν ή να συμβάλλουν στην υιοθέτηση αυτών των διατάξεων, οι οποίες υπονομεύουν το κλίμα ακαδημαϊκής ειρήνης, την ιδιωτικότητα, τις ελευθερίες και τα ακαδημαϊκά δικαιώματα των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του κάθε Ιδρύματος. Δεδομένου ότι διατάξεις του Ν.4777/2021, σύμφωνα με απόψεις έγκυρων συνταγματολόγων, ενέχουν σαφή στοιχεία αντισυνταγματικότητας παραβιάζοντας το άρθρο 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος περί αυτοδιοίκητου των Ιδρυμάτων, η Σύνοδος καλεί τους Πρυτάνεις, ως νομικά εκπροσωπούντες τα Ιδρύματα, να αναλάβουν πρωτοβουλία σχετικής νομικής προσφυγής κατά του Ν.4777/2021. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4777/2021 προβλέπεται η έγκριση σχεδίων και αποφάσεων από συλλογικά και μονοπρόσωπα όργανα των Ιδρυμάτων. Η Σύνοδος θεωρεί αυτονόητη την σύμπτωση λόγων και πράξεων, και κατά συνέπεια εκφράζει την άποψη ότι η δεδηλωμένη αντίθεση στον Ν.4777/2021 οφείλει να συνοδεύεται είτε με παραμονή σε θέσεις ακαδημαϊκής ευθύνης με παράλληλη μη εφαρμογή ή εφαρμογή με προφανή διαφοροποίηση από το πνεύμα του νομοθέτη -παρά τις όποιες διοικητικές ευθύνες- των σχετικών διατάξεων του νόμου, είτε με παραίτηση από τις θέσεις αυτές. Τέλος, σχετικά με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, η Σύνοδος -στη βάση στατιστικών προβλέψεων συναδέλφων- εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν κενές θέσεις φοιτητών/τριών στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Με δεδομένη την αντίθεσή της στην υιοθέτηση του μέσου όρου βαθμολογίας ως φίλτρου για τον περιορισμό του αριθμού φοιτητών στα πανεπιστημιακά τμήματα, η Σύνοδος προτείνει προς τις Συνελεύσεις των Τμημάτων, προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους αυτή, είτε να αρνηθούν να προσδιορίσουν τον ζητούμενο συντελεστή -που στην περίπτωση αυτή θα τον προσδιορίσει το Υπουργείο-, είτε να ορίσουν ως συντελεστή την ελάχιστη τιμή (0.80).  

Εκπαιδευτική διαδικασία στα ΑΕΙ

Η Σύνοδος Προέδρων και Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών επισημαίνει και πάλι την δυσκολία ορθής και πλήρους εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων μέσω της συνεχιζόμενης -λόγω της πανδημίας- τηλεκπαίδευσης, ιδίως σε ό,τι αφορά στα εργαστηριακά μαθήματα, καθώς και στις πρακτικές ασκήσεις φοιτητών και φοιτητριών. Η Σύνοδος καλεί την πολιτεία, όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης του lockdown σε τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας, να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις, προκειμένου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να μπορέσουν να επιστρέψουν με φυσική παρουσία -και με συνθήκες ασφάλειας για τη δημόσια υγεία- στις αίθουσες διδασκαλίας κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, όπως ακριβώς θα συμβαίνει και με τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Προς τούτο, η Σύνοδος προτείνει να δρομολογηθεί ο εμβολιασμός όλου του διδακτικού προσωπικού, κατά προτεραιότητα εκείνου που εμπλέκεται σε μαθήματα πρακτικής άσκησης και εργαστηριακών μαθημάτων και των φοιτητών, καθώς και η πραγματοποίηση τακτικών σύντομων ελέγχων (rapid test) για τα μη εμβολιασμένα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Σχετικά με την πρόταση ένταξης του Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Σύνοδος Προέδρων και Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών ομόφωνα εκφράζει τις ανησυχίες της σχετικά με την πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ένταξη του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στη Σχολή Επιστημών Αγωγής, στην οποία Σχολή υπάγονται δύο Παιδαγωγικά Τμήματα, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών.  Σημειώνεται ότι αντίστοιχα Τμήματα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία σε άλλα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα, δεν υπάγονται σε κοινές με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Σχολές. Αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται στο εξωτερικό, οι οποίες πράγματι ποικίλουν, η Σύνοδος επισημαίνει ότι τα εκεί περιβάλλοντα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές με το περιβάλλον των Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας μας. Συνεπώς, τυχόν προτάσεις αντιγραφής θεωρούνται άστοχες καθόσον μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα αποστερώντας από τα Παιδαγωγικά Τμήματα το ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξής τους, όπως περιγράφεται στους στρατηγικούς σχεδιασμούς των οικείων Πανεπιστημίων.  Ανησυχίες προκαλεί επίσης το γεγονός ότι παρακάμπτεται το αυτοδιοίκητο των τμημάτων καθόσον τα ενδιαφερόμενα Τμήματα, δηλ. το ΤΑΦΠΠΗ, το ΠΤΔΕ και το ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δεν ερωτήθηκαν πριν την κατάθεση της εν λόγω πρότασης, στις δε μετέπειτα σχετικές συζητήσεις κατατέθηκαν πλήρως τεκμηριωμένες αρνητικές θέσεις. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πρόταση προκάλεσε ομόθυμη και καθολική αντίδραση από όλους του κοινωνικούς εταίρους των Παιδαγωγικών Τμημάτων, την γνώμη των οποίων το Πανεπιστήμιο -από θέση αρχής- λαμβάνει υπόψη. Η Σύνοδος καλεί το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να διευρύνει τον διάλογο με τα εμπλεκόμενα Τμήματα -όπως άλλωστε σωστά κάνει σε πλείστες άλλες περιπτώσεις- προς την κατεύθυνση εξεύρεσης μιας κοινά αποδεκτής λύσης και την αποφυγή ανταγωνιστικών καταστάσεων στο πεδίο των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους, στην διαυγή και διακριτή απόδοση των οποίων τα Πανεπιστήμια οφείλουν να συμβάλλουν θετικά με τις αποφάσεις τους.

Σύνοδος Προέδρων/Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων/Σχολών

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. Παιδαγωγική Σχολή

2. ΠαιδαγωγικόΤμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

3. Τμήμα  Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

4. Σχολή Επιστημών Αγωγής

5. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

6. Τμήμα των Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

7.  Σχολή Επιστημών Αγωγής

8. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

9. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY

10. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

11. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

12. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

13. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

14. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

15.   Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

16. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

17. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

18. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

19. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

20.  Σχολή Επιστημών Αγωγής

21. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

22. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

23. Σχολή Επιστημών Αγωγής 

24. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

25. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

26. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

27. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

28.   Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία